2013年11月21日 星期四

Nasionalisme di Malaysia Hingga Perang Dunia Kedua (SPM Sejarah)

Nasionalisme di Malaysia hingga perang dunia ke-2 (BAB 2 Ting.5)

(a) Namakan 2 tokoh gerakan islah. (2 markah)

i. Syeikh Tahir Jalaludin
ii. Syed Syeikh Al-Hadi

(b) Berikan 2 akhbar dan majalah yg menyebarkan idea gerakan trsebut. (2 markah)

i. Pengasuh
ii. Al-Iman
iii. Idaran Zaman
iv. Neracha  

(Formula = P.A.I.N.)

(c) Apakah idea-idea yang diperjuangkan oleh gerakan itu? (2 markah)

i. Gesaan untuk memajukan ekonomi, politik, sosial dan pendidikan orang Melayu 
ii. Menyemat sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam

(d) Mengapakah gerakan Islah kurang mendapat sambutan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu? (2 markah)

i. Terdapat undang-undang yang menghalang pengaruh gerakan Kaum Muda
ii. Mereka tidak dibenarkan melakukan dakwah Islam tanpa kebenaran sultan
iii, Fahaman Kaum Muda berbeza dengan fahaman kaum Tua

(e) Andaikan anda menjadi pengerusi persatuan sejarah di sekolah anda, nyatakan usaha anda untuk menjayakan persatuan tersebut. (2 markah)

i. Menlancarkan pelbagai jenis aktiviti sejarah yang menarik minat pelajar
ii. Berani membuat perubahan dalam persatuan tersebut

沒有留言:

張貼留言