2013年11月21日 星期四

REVISI SPM MORAL

11.      Organisasi yang memainkan peranan menegakkan keadilan.
-          Mahkamah, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)

22.      Jabatan yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar.
-          Jabatan Alam Sekitar

33.      Pertubuhan sukarela yang terlibat dengan kempen penerangan dan pencegahan terhadap masalah dadah.
-          Persatuan Antidadah Malaysia (PEMADAM)

44.      Dasar membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.
-          Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970-1990

55.      Akta yang mengangkat taraf pengguna di Malaysia.
-          Akta Perlindungan Pengguna 1999

66.      Undang-undang yang berkaitan dengan sebarang jenis pengangkutan air.
-          Undang-undang Laut Antarabangsa

77.      Pertubuhan yang berpegang teguh pada prinsip menyelesaikan pertelingkahan antarabangsa secara aman iaitu melalui rundingan dan bukan keganasan.
-          Negara-Negara Berkecuali (NAM)

88.      Sebuah institusi yang bertanggungjawab mencegah perbuatan rasuah.
-          Badan Pencegah Rasuah 1967

99.      Jabatan yang membantu wanita yang menjadi mangsa keganasan dan ditinggalkan suami serta mempertahankan hak wanita.
-          Jabatan Hal Ehwal Wanita (HAWA)

110. Akta yang perlu ditandatangani oleh setiap kakitangan kerajaan sebelum memulakan tugas rasmi yang diamanahkan sebagai rasmi.
-          Akta Rahsia Rasmi 1972

111. Badan bebas yang bertanggungjawab mengadili tuntutan pengguna atau menuntut ganti rugi dan pampasan.
-          Tribunal Tuntutan Pengguna

112. Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia yang berperanan mengawal kesahihan maklumat yang sering terdedah kepada ancaman fitnah melalui internet.
-          Undang-undang siber

113. Akta menangani rasuah
-          Akta Pencegah Rasuah 1997

114. Dasar yang berfungsi menjamin kebajikan dan kepentingan wanita.
-          Dasar Wanita Negara 1989

115. Jabatan yang bertanggungjawab menjaga kepentingan nelayan yang sering dieksploitasi.
-          Jabatan Perikanan

116. Pertubuhan yang bermatlamat mengekalkan keamanan dan kemakmuran dunia, mengelakkan pertikaian dan peperangan, menghormati hak setiap Negara serta melindungi hak asasi manusia.
-          Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (1945)

117. Dasar & Akta yang berperanan memelihara khazanah hutan tempatan.
-          Dasar Hutan Kebangsaan 1978 / Akta Perhutanan Negara

118. Kementerian yang berperanan membangunkan sumber tenaga kerja yang berdaya saing.
-          Kementerian Sumber Manusia (KSM)

119. Akta yang berperanan memberi hukuman mati kepada pengedar dadah.
-          Akta Dadah Berbahaya 1952

220. Kempen yang berperanan menanam dan memupuk ciri-ciri kepemimpinan dalam kalangan kakitangan kerajaan.
-          Kempen Kepimpinan Melalui Teladan 1983

221. Dasar yang berperanan mewujudkan perpaduan dan kejiwaan kebangsaan dalam kalangan masyarakat Malaysia.
-          Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DDK)

222. Kementerian yang berperanan memberi perlindungan kepada pengguna.
-          Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

223. 4 spesies haiwan yang semakin pupus di Malaysia
-          Tapir Malaysia
-          Orang utan
-          Gajah Asia
-          Badak air

224. Pertubuhan yang berperanan memupuk perpaduan dan kemajuan umat Islam dari segi politik, ekonomi dan social.
-          Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) 1969

225. 5 bahan larangan yang tidak boleh dibawa masuk ke Negara
-          Bahan lucah
-          Senjata api
-          Binatang
-          Dadah
-          Bahan makanan

226. Akta yang berperanan memberi perlindungan & penjagaan kepada kanak-kanak yang berusia antara 10 dan di bawah 18 tahun.
-          Akta Juvana 1947

227. Pertubuhan – pemeliharaan hidupan liar
-          World Wildlife Fund (WWF)

228. Pertubuhan – melindungi hak pengguna
-          Majlis Hal Ehwal Pengguna Kebangsaan

229. Akta – mewajibkan individu yang mendapatkan pendapatan tertentu membayar cukai
-          Akta Cukai Pendapatan

330. Kementerian – memperkenalkan program 3R
-          Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

331. Akta – menyelesaikan masalah antara majikan & pekerja
-          Akta Perusahaan 1967

332. Akta – melarang sesiapa daripada mempersoalkan perkara sensitive.
-          Akta Hasutan 1948 dan pindaan 1970

333. 3 Badan – mengekalkan tradisi kekeluargaan
-          Muzium Negara
-          Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan
-          Arkib Negara

334. Jabatan – menguruskan kawasan hutan -> kawasan perlindungan
-          Jabatan PERHILITAN

335. Akta – melindungi hak kanak-kanak
-          Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 pindaan 2001

336. Dasar (26 Julai 2002) – menjadi asas kepada segala kegiatan dan program kepenggunaan.
-          Dasar Pengguna Negara (DPN)

337. Akta di bawah JAS – menguatkuasakan penjagaan alam sekitar
-          Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 / Akta Kualiti Alam Sekitar 1988
-          Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984

338. Kementerian Sumber Manusia merujuk kepada  _________  jika tidak dapat menyelesaikan kebajikan pekerja.
-          Mahkamah Perusahaan

339.  Akta – kepada sesiapa yang didapati mengancam keselamatan Negara & boleh ditahan tanpa perbicaraan.
-          Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)

440. Jabatan – mengelakkan eksploitasi hutan berlebihan & memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga sumber hutan
-          Jabatan Perhutanan

441. 5 Undang-undang Siber
-          Akta Tandatangan Digital 1997
-          Akta Jenayah Komputer 1997
-          Akta Teleperubatan 1997
-          Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
-          Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia 1998

442. Pertubuhan – mengharamkan ujian nuclear
-          Greenpeace

443. Pertubuhan – menjamin golongan pekerja daripada ditindas
-          Kesatuan Sekerja

444. Pertubuhan – pergerakan gabungan kepenggunaan di seluruh dunia.
-          Pertubuhan Pengguna Antarabangsa (CI)

445. Pertubuhan – memperjuangkan kepentingan bersama melalui pelbagai aktiviti bagi meningkatkan persefahaman tentang isu global & menjamin kerjasama antarabangsa
-          Komanwel 1926

446. Agensi kerajaan – menyediakan pelbagai program pembangunan wanita.
-          Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat

447. Akta – menyediakan perundangan buruh yang penting
-          Akta Kerja 1955

448. 7 Akta – melindungi pengguna daripada penipuan & penyelewengan
-          Akta Kawalan Harga 1946
-          Akta Kawalan Bekalan 1961
-          Akta Tambang dan Sukat 1972
-          Akta Perihal Dagangan 1972
-          Akta Sewa Beli 1967
-          Akta Hakcipta 1987
-          Akta Jualan Langsung 1993

449. Akta – mencegah daripada penyeledupan berlaku.
-          Akta Pencegah Penyeledupan

550. 2 badan bukan kerajaan – mempertahankan hak pengguna di Malaysia.
-          Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)
-          Persatuan Pengguna Pulau Pinang

551. Pertubuhan – mengiktiraf hak manusia dan hak pekerja
-          Pertubuhan Buruh Antarabangsa

552. Pertubuhan – badan kehakiman PBB
-          Mahkamah Antarabangsa

553. Sumbangan:
(a) Husaini Omar & Ratnasamy Munianay: Mencipta H-O meter
(b) Abdul Malek Mydin : Merentasi selat Inggeris
(c) Toi See Zang: Bidang rekaan fesyen
(d) En Rahim Dahalan: Mendarat di kutub utara
(e) Magendran & Mohandass – Mendaki G.Everest /  Belayar mengelilingi dunia secara solo
5
554. Peraturan Akta Kerja 1955
-          Pembayaran gaji
-          Perlindungan bersalin
-          Hari rehat
-          Tempoh jam bekerja
-          Cuti Tahunan
-          Cuti sakit
-          Pemberhentian

-          Potongan daripada upah (KWSP)

###AKTA-AKTA DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL SPM### <~ Click & Take a look!

###SENARAI DEFINISI NILAI-NILAI MENGIKUT KBSM PENDIDIKAN MORAL### <~ Click & Take a Look!

SEMAKAN KERTAS 1 PENDIDIKAN MORAL SPM (BAHAGIAN A - STRUKTUR)
*Add extra 1 answer for every sub-question.
*Put the word "nilai" for answering the questions about stating the nilais.
*Be careful of the keywords like "jelaskan", "terangkan", "nyatakan" and "sebutkan". ["jelaskan" and "terangkan" need "penerangan" like "kata kunci" and "contoh" / "nyatakan" and "sebutkan" need your answer *directly* ]
*Take notes the marks of every sub-questions!!!

SEMAKAN KERTAS 1 PENDIDIKAN MORAL SPM (BAHAGIAN B - ESEI)*Formula: [Nilai + Definisi + 2 contoh = 5 markah]
*Try your best to answer all 3 questions :)
*Give 3 nilai (minimum 2) in 1 paragraph.


Salam mengulang kaji! :)

沒有留言:

張貼留言