2013年11月21日 星期四

Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan (SPM Sejarah)

4.Pembangunan dan perpaduan utk kesejahteraan. (BAB 8 Ting. 5)

(a) Senaraikan 2 dasar pembangunan ekonomi dan sosial yg dilaksanakan oleh kerajaan? (2 markah)
i. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
ii. Sukan Untuk Perpaduan

(b) Berikan 2 langkah yang dapat diambil bagi memajukan bahasa Melayu. (2 markah)
i. Pelaksanaan Dasar MBMMBI (Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris)
ii. Menubuhkan Dewan Bahasa Dan Pustaka 1956

(c) Bagaimanakah aktiviti sukan dapat memupuk perpaduan nasional di negara kita? (3 markah)
i. Penubuhan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah (MSSM)
ii. Mengadakan SUKMA setiap dua tahun sekali
iii. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum sekolah dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada berbilang bangsa

(d) Jelaskan usaha yang perlu anda lakukan untuk menjayakan dasar pembangunan negara. (3 markah)
i. Memupuk semangat perpaduan antara berbilang kaum
ii. Menyokong dasar 1 Malaysia
iii. Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara
ivmenghormati semua orang tanpa mengira latar belakang, 
v. menanamkan nilai murni dalam diri.

沒有留言:

張貼留言